Waarom de VTP?

Vanaf 1995 tot begin jaren 2000 hebben circa 14.000 particulieren voor een totaalbedrag van circa 225.000.000 Euro belegd in participaties via 'Goodwood' (hier als verzamelnaam voor Amazon Teak Foundation (ATF) en Goodwood).

Het gaat hier om participaties in teakplantages in Brazilië, die door de bosbouwer Floresteca zijn aangelegd en worden onderhouden. Er zijn ook particulieren die rechtstreeks bij de bosbouwer Floresteca hebben belegd. Het aantal daarvan is veel kleiner, maar de belegde bedragen zijn groter.

De VTP is in 2006 opgericht door beleggers, die zich terecht zorgen maakten over de wijze waarop deze eigendommen worden beheerd. Overeengekomen opbrengsten uit zogenaamde tussenkappen vielen tegen of werden in het geheel niet uitgekeerd. Percelen waren soms na tien jaar minder waard dan bij de aankoop. De juridische verhouding tussen de betrokken partijen was ondoorzichtig te noemen en de communicatie met de particuliere participanten was zonder meer slecht.

Bovendien heeft Goodwood garantiecontracten verkocht. De verkoop daarvan is uiteindelijk door De Nederlandsche Bank verboden. Goodwood is zelf in december 2010 failliet verklaard. In het jaar 2011 heeft een doorstart van Goodwood plaatsgevonden door ATF. Een poging van ATF om de participaties in een aandelenfonds onder te brengen mislukte (VTP was tegenstander). Hetzelfde gebeurde tot de firma Baum zich aanmeldde om beheerder te worden van het langlopende fonds LATF. Na enige jaren trok Baum zich terug, omdat AFM niet erg meewerkte, VTP een afzonderlijke regeling wilde voor degenen die niet mee wilde doen en Baum zelf moest constateren dat het areaal aan bomen erg tegenviel.
Na het wegvallen van ATF in 2017 omdat er geen inkomsten meer waren, spant de VTP zich in om HBM (Hollandse Bosbouwmaatschappij) het beheer en toezicht te laten uitvoeren.

De VTP staat voor een eerlijkere verdeling van de opbrengsten van de teakplantages en werkt aan een transparanter proces; van planten, onderhouden, kappen, verwerken, transport tot aan de verkoop toe.


NIEUWS
  • Nieuwsbrief 6211 juli 2023

    Nieuwsbrief 62 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Zaak FSA tegen...

  • Nieuwsbrief 617 december 2022

    Nieuwsbrief 61 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Class Action in...

  • Nieuwsbrief 6016 augustus 2022

    Nieuwsbrief 60 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Class Action in...