Class Action gaat nu van start !

Het voorstel van het bestuur van de Vereniging Teak Participanten (VTP) om als vereniging een Class Action te voeren in Brazilië is op 26 januari 2019 in een Algemene Ledenvergadering aan de leden ter besluitvorming voorgelegd en door de leden massaal ondersteund. Het bestuur heeft de uitvoering van het besluit voortvarend ter hand genomen.

Deelname aan de Class Action staat in principe open voor alle investeerders in Goodwood/ATF/Floresteca, met dien verstande dat elke deelnemer lid moet zijn of worden van de VTP.

Wij zullen in de eerste week van februari alle leden en degenen die zich al in een eerder stadium als geïnteresseerde voor de voorgenomen rechtszaak hebben aangemeld, digitaal benaderen en hun expliciet de vraag stellen of zij mee doen aan de Class Action, akkoord zijn met de geschetste gang van zaken en akkoord gaan met de daarbij behorende voorwaarden.

Goodwood/ATF/Floresteca-investeerders die zich hebben aangemeld voor de VTP-Nieuwsbrief, zullen op korte termijn via een Nieuwsbrief worden geïnformeerd over de Class Action en de mogelijkheid er aan deel te nemen.

Gepubliceerd: woensdag 30 januari 2019

Op deze pagina kunt u alleen de korte nieuwsflitsen inzien.
Voor het lezen van nieuwsbrieven dient u in te loggen.

Nieuwsartikelen

NIEUWS