Meld u aan als lid van VTP teak

Stappenplan aanmelden

  1. Voer uw naam, adres en overige gegevens op deze pagina in en klik als laatste op de knop 'Aanmelden'.
  2. Kies de machtigingsmethode voor het jaarlijks innen van de contributie *)
  3. U ontvangt van ons een bevestiging op het door u opgegeven emailadres.
  4. Activeer deze bevestiging.
  5. Voor nieuwe leden geldt dat de aanmelding wordt geactiveerd en de toegang tot het besloten deel van de site wordt vrijgegeven nadat de eerste contributie is ontvangen.

*)De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 50 euro per jaar plus een eenmalige instapbijdrage van €50 ten behoeve van het reservefonds voor de Class Action.

 Om de aanmeldingsprocedure voor de Class Action te versnellen wordt u verzocht om de contributie voor het eerste jaar plus de eenmalige instapbijdrage (totaal €100) zelf over te maken op de onderstaande bankrekening.

Het rekeningnummer van de VTP is : NL13RABO0102190291
en het BIC nummer is RABONL2U
De rekening staat op naam van de Vereniging Teak Participanten

Voor meer informatie zie lid worden.

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Accountgegevens

Gebruikersnaam is het opgegeven e-mailadres.

Minimaal 6 tekens

Overige gegevens

      b.v. 100234,50

      b.v. 100234,50

ha

      b.v. 2,5

Ja, ik bezit Floresteca Obligaties.

Betaalmethode

U kunt het formulier ingevuld aan ons retourneren per post of e-mail

Voorwaarden VTP Teak

1. Met het accepteren van de voorwaarden machtigt U de VTP, tot wederopzegging, tot het jaarlijks afschrijven van de verschuldigde contributie.
2. De VTP respecteert de voor een machtiging geldende regels zoals in de regelgeving voor/van banken is vastgelegd.
3. De machtiging vervalt automatisch wanneer het lidmaatschap komt te vervallen.
4. De VTP restitueert geen contributie wanneer om welke reden dan ook het lidmaatschap van de VTP voortijdig wordt beëindigd.    
5. Zodra de jaarlijkse contributie is voldaan start uw lidmaatschap en kunt u inloggen op de website met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Betalingsinformatie is opgenomen in de e-mailbevesting van uw aanmelding.

Ja, ik wil me aanmelden voor de nieuwsbrief.

LID WORDEN?

In het bezit van een of meer via
ATF of Goodwood of Floresteca verkochte teak participaties?

JA, IK WIL ME AANMELDEN
NIEUWS