Lid worden?

Wilt u ook lid worden van VTP? Dat kan als u in het bezit bent van één of meer door ATF of Goodwood of Floresteca verkochte teak participaties en obligaties

Vijf stappenplan 'Aanmelden' voor nieuwe leden:

 1. Klik rechts op 'Ja, ik wil me Aanmelden' en vul de gevraagde gegevens op het aanmeldformulier in en meld u aan.
 2. Er wordt u ook gevraagd een machtiging in te vullen waarbij U de VTP machtigt om de verschuldigde contributie te innen. Door de ingevulde machtiging wordt de betaling van uw contributie automatisch geregeld. In verband met de SEPA-eisen is dit een papieren machtiging. Deze kan naar wens zelf geprint of naar u opgestuurd worden. Verzending kan zonder postzegel naar het opgegeven adres. 
 3. U ontvangt van ons een bevestiging op het door u opgegeven emailadres.
 4. Activeer deze bevestiging.
 5. Voor nieuwe leden geldt dat de  toegang tot het besloten deel van de site wordt vrijgegeven nadat de eerste contributie is onvangen.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 50 euro per jaar plus een eenmalige instapbijdrage van €50 ten behoeve van het reservefonds voor de Class Action.

Om de aanmeldingsprocedure voor de Class Action te versnellen wordt u verzocht om de contributie voor het eerste jaar plus de eenmalige instapbijdrage (totaal €100) zelf over te maken op de onderstaande bankrekening.
Het rekeningnummer van de VTP is : NL13RABO0102190291
en het BIC nummer is RABONL2U
De rekening staat op naam van de Vereniging Teak Participanten

Dit lidmaatschap geeft u recht op de volgende zaken:

 • De mogelijkheid om deel te nemen aan de Class Action in Brazilië
 • Toegang tot en stemrecht op de ledenvergadering.
 • Een site waar u vragen kunt stellen die door ons of door ons ingeschakelde professionals worden beantwoord. De vragen en antwoorden worden verwerkt tot een FAQ rubriek die alleen voor leden toegankelijk is.
 • Toegang tot alleen voor leden bestemde items van deze website.
 • Minimaal vier nieuwsbrieven per jaar.

Regeling lidmaatschap.

 • Het lidmaatschap gaat in op de datum van ontvangst van de eerste contributie en geldt dan voor een jaar.
 • Het lidmaatschap wordt telkens automatisch voor een periode van een jaar verlengd.
 • Door het invullen van de machtiging geeft u de VTP toestemming om bij het bereiken van de vervaldatum opnieuw de contributie te innen.
 • U kunt uw lidmaatschap per mail opzeggen tot vier weken voor de ingangsdatum van een nieuw jaar van lidmaatschap.
 • Bij tussentijdse opzegging wordt geen contributie verrekend.
LID WORDEN?

In het bezit van een of meer via
ATF of Goodwood of Floresteca verkochte teak participaties?

JA, IK WIL ME AANMELDEN
NIEUWS