Het bestuur van de VTP

Het bestuur van de VTP bestaat sinds 9-12-2017 uit de volgende personen:

Voorzitter:

Dave van Duijn

Secretaris:

Joke Dorrepaal

Penningmeester/administratie:

Grada Steijger 

 

Algemeen:

 

P.C.M. ( Pieter) Jansen
Personalia:

Opleiding: civiel ingenieur bij de TU Delft. Werkzaam als beleids- en marktonderzoeker. Belegging bij de ATF vanaf 1996, vanuit belangstelling voor duurzame ontwikkeling in velerlei opzichten. Expertises: onderzoek, analyse, rapportage, advisering.  Lid van VTP kort na oprichting. Betrokkenheid bij ATF: relevante investering in participaties, die zo eerlijk en transparant mogelijk gestand moet worden gedaan. Om dat voor elkaar te krijgen wil ik graag mijn expertises inzetten. Als alle leden dat doen, binnen hun mogelijkheden, dan krijgen we dat ook voor elkaar.

 

J.R. (Hans) van der Vecht
Personalia:

 

Opleiding: Universitaire studie scheikunde afgerond met een promotie.
Na twee jaar geneesmiddelenonderzoek 28 jaar gewerkt in het middelbaar onderwijs.
12 jaar redacteur bij ThiemeMeulenhoff.
Na pensionering nog steeds schrijver van schoolboeken.
Bestuurservaring bij drie sportverenigingen en bij twee buurtverenigingen.
Sinds 2010 lid van de VTP.
Vroegtijdig afgetreden lid van het Participantenpanel van de firma Baum, waar uitgebreid de problematiek rond bosbouw, beheer en financieel beleid ter sprake kwam.
Door voortschrijdend inzicht gemotiveerd om op te komen voor alle mede-participanten, in het bijzonder de VTP-leden.

René Inkenhaag

Website beheer: ( Geen lid van het bestuur )
Christiaan Boland

 

 

LID WORDEN?

In het bezit van een of meer via
ATF of Goodwood of Floresteca verkochte teak participaties?

JA, IK WIL ME AANMELDEN
NIEUWS