Statuten VTP

 

 

 

 

De eerste statuten van de vereniging zijn van 23-10-2006 en werd de vereniging bij de KvK geregistreerd als vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Per 29-10-2013 zijn de Statuten van de vereniging notarieel vastgelegd en is de registratie bij de KvK gewijzigd in die van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Per 12-5-2016 zijn de statuten van de vereniging gewijzigd. De wijzigingen hadden hoofdzakelijk betrekking op het mogelijk maken externe deskundigen, zonder participatie bezit, als bestuurder te benoemen en het toepassen van een vergoedingsregeling voor bestuurders.

U vindt hier de volledige statuten.

De vergoedingregeling zoals vastgesteld op de ALV van 9-4-2016

NIEUWS
  • Nieuwsbrief 6211 juli 2023

    Nieuwsbrief 62 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Zaak FSA tegen...

  • Nieuwsbrief 617 december 2022

    Nieuwsbrief 61 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Class Action in...

  • Nieuwsbrief 6016 augustus 2022

    Nieuwsbrief 60 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Class Action in...