Statuten VTP

 

 

 

 

De eerste statuten van de vereniging zijn van 23-10-2006 en werd de vereniging bij de KvK geregistreerd als vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Per 29-10-2013 zijn de Statuten van de vereniging notarieel vastgelegd en is de registratie bij de KvK gewijzigd in die van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Per 12-5-2016 zijn de statuten van de vereniging gewijzigd. De wijzigingen hadden hoofdzakelijk betrekking op het mogelijk maken externe deskundigen, zonder participatie bezit, als bestuurder te benoemen en het toepassen van een vergoedingsregeling voor bestuurders.

U vindt hier de volledige statuten.

De vergoedingregeling zoals vastgesteld op de ALV van 9-4-2016

NIEUWS
  • Nieuwsbrief 541 mei 2020

    Nieuwsbrief 54 is verzonden, met daarin een reactie van het VTP bestuur op de...

  • Nieuwsbrief 5326 maart 2020

    Nieuwsbrief 53 is verzonden, met daarin informatie over de volgende onderwerpen:...

  • Fiscale waarden 2019 van SATT10 maart 2020

    SATT heeft recent de fiscale waarden gepubliceerd voor 2019. Deze zijn gebaseerd...