Vereniging Teak Participanten

Wat is het doel van de Vereniging Teak Participanten ?


De Vereniging Teak Participanten is in 2006 opgericht en heeft tot doel de belangen van haar leden te behartigen (zie ook: Statuten). De leden van deze vereniging hebben via Goodwood en Floresteca in teak belegd. Het kan om participaties mét maar ook om participaties zonder terugkoopgarantie gaan. Goodwood is in december 2010 failliet gegaan en wordt voortgezet door de oorspronkelijke verkoopstichting Stichting Amazon Teak Foundation (ATF). Floresteca is nog steeds actief aan het verkopen, maar dan gaat het om grotere bedragen. Let op: contracten boven de 50.000 Euro onttrekken zich door de grootte van het bedrag aan het toezicht van AFM.

Op 29-10-2013 zijn de statuten van de Vereniging Teak Participanten notarieel vastgelegd.De vereniging heeft daarmee de status verkregen  van vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Hoe zit dat met Goodwood, ATF, Floresteca en Stichting Tectona?

ATF is ooit begonnen met de verkoop van participaties en heeft Goodwood gekocht als verkooporganisatie. Goodwood is failliet gegaan in december 2010 en ATF is toen weer opgetuigd als beheerder. Verkopen mag ATF niet (meer).
Floresteca is de bosbouwer met een vestiging in Nederland en in Brazilië.

Juridisch gezien zijn alle participaties die via zijn verkocht ondergebracht in een stichting: de Stichting Tectona. Daar worden ook de (kap)opbrengsten - na afdracht van alle mogelijke kosten - ondergebracht en later verdeeld. Deze Stichting Tectona is bewaarder van onze eigendommen en sluist de opbrengsten door.

Er is een verregaande vervlechting tussen de deze drie partijen. De personen die bij deze partijen betrokken zijn zijn vaak dezelfde. In het afgeschermde gedeelte van deze site wordt hierover volledige openheid gegeven.

Voor zover ons bekend is zijn er 14.000 Nederlanders en Belgen die voor een totaalbedrag van circa 225.000.000 Euro zouden hebben belegd bij ATF en Goodwood. Hoeveel bovendien rechtstreeks bij Floresteca is belegd weten wij niet.

 

Wat wil de VTP?

De VTP heeft zich tot doel gesteld in het belang van haar leden grip te krijgen op alle opbrengsten uit tussenkappen en eindkappen van de teakplantages van Goodwood en Floresteca. Daarom is speerpunt van onze strategie om als bestuur van VTP zelf of namens het bestuur van VTP zitting te krijgen in het bestuur van deze stichting. Daarmee kunnen wij de belangen van onze leden optimaal behartigen.

Wat doet de VTP?

Wij onderhouden deze website voor u, waar u zich als lid kunt aanmelden, waar u vragen kunt stellen en waar u als betalend lid voortdurend op de hoogte wordt gehouden.
Wij verzorgen regelmatig een nieuwsbrief waarin wij open en eerlijk vertellen waar we mee bezig zijn en wat wij vinden van activiteiten van derden.
Wij zijn in gesprek met alle betrokken partijen, de AFM (toezichthouder), DNB en de media.
Wij houden regelmatig ledenvergaderingen waarin wij ervaringen uitwisselen en luisterend naar elkaar onze strategie samen bepalen.

Hoeveel leden heeft de VTP?

De VTP had per eind 2017 ruim 1500 leden. Deze hebben zich tot nu toe spontaan gemeld.

NIEUWS
  • Nieuwsbrief 6211 juli 2023

    Nieuwsbrief 62 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Zaak FSA tegen...

  • Nieuwsbrief 617 december 2022

    Nieuwsbrief 61 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Class Action in...

  • Nieuwsbrief 6016 augustus 2022

    Nieuwsbrief 60 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Class Action in...