VTP beheerplan

Door het uitblijven van een adequate reactie van zowel SATT als ATF op aantoonbaar mismanagement en onrechtmatig handelen door Floresteca heeft de VTP het initiatief genomen haar nieuwe beheerplan voor te leggen aan haar leden. Intussen is die peiling meer dan geslaagd en wil de VTP ook de andere participanten op korte termijn (laten) benaderen. SATT en ATF weigeren echter alle medewerking bij het bereiken van de participanten die geen VTP-lid zijn. Ook niet-leden hebben het recht kennis te kunnen nemen van het VTP-plan, omdat het op dit moment de enige mogelijkheid lijkt om verder onheil voor de teakparticipanten te voorkomen.
Het nieuwe VTP-beheerplan voorziet in ‘eigen’ toezicht en controle met de hulp van de beheerder HBM.
Het beheerplan is een invulling van de route die mede door de Adviescommissie Continuering, ingesteld door de SATT, is aangegeven en borduurt voort op het alternatief dat de VTP eerder heeft aangedragen voor degenen die niet mee wilde gaan bij de (achterhaalde) fondsvorming door de firma Baum.

Voorbeeld van rapportage van Tectonaforestry(HBM). Rapportage die op tijd verschijnt, gemakkelijk is te lezen en te begrijpen. 

De actuele versie van het beheerplan behorende bij het instemmingsverzoek dd 13-1-2017 vindt u hier.

Samenvatting van de resultaten van het instemmingsverzoek( dd-15-2-2017)

Informatie betreffende de nieuwe beheerder vindt u hier.

Versie 1 van Het Alternatief beheerplan van de  VTP vindt U hier.

NIEUWS
  • Nieuwsbrief 6211 juli 2023

    Nieuwsbrief 62 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Zaak FSA tegen...

  • Nieuwsbrief 617 december 2022

    Nieuwsbrief 61 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Class Action in...

  • Nieuwsbrief 6016 augustus 2022

    Nieuwsbrief 60 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Class Action in...