Uitbetaling kapopbrengsten ?!

 

 

Grootschalige eindkap in 2015 begonnen.


Na zeer slecht bosbouw beleid, resulterend in het vrijwel volledig ontbreken van opbrengsten uit tussenkappen, deinst Floresteca - lees Laurens Brouns, Henk van Druten en in Brazilie de beide heren Couthino - er nu blijkbaar ook niet voor terug de toch al zeer tegenvallende opbrengsten uit de eindkappen voor het grootste deel – niet te controleren en in enkele gevallen onrechtmatig – voor zich op te eisen/niet uit te keren....................................

Als bewijs van deze schandelijke praktijken zal z.s.m. een analyse gepresenteerd worden van de resultaten - tot nu toe - van de tussen en eindkappen van Silas 1995. De cijfers komen o.a. uit het dunningsrapport 2015 van de accountant van Floresteca (Zie onderstaande link). Daaruit blijkt o.a. dat slechts een heel klein deel van de opbrengsten uit de tussen en eindkappen richting beleggers zullen gaan. Het zal u inmiddels ook niet meer verbazen dat Floresteca ook die nog niet heeft uitgekeerd! Reden die Floresteca daarvoor nu aangeeft is:" problemen met deviezen..." of dat dat nu pas bekend is...

Hoeveel 'Braziliaanse' leugens kan een mens verdragen?"

VTP leden die Silas 95 hebben worden vriendelijk verzocht zich te melden bij acties@vtpteak.nl . Het ligt in de bedoeling om speciaal voor deze groep een bijeenkomst te beleggen.

SATT en ATF waren en zijn blijkbaar niet in staat enige vuist richting Floresteca te maken. Ook de AFM, die in het recente gesprek met het VTP-bestuur heeft aangegeven juist nu, in de periode waarin de eindkappen tot uitbetaling gaan komen, bovenop de zaak te zitten, laat (ogenschijnlijk) niets van zich horen. Natuurlijk, er wordt gewerkt aan een nieuwe beheerstructuur. Steeds duidelijker wordt echter dat een grondige herstructurering moet plaatsvinden, die snel moet worden geïmplementeerd. Als dat niet gebeurt, dan zullen wij het zelf moeten gaan doen. Dit zal (ook) met onorthodoxe middelen moeten gaan gebeuren. Immers, Floresteca –- heeft zich verschanst in een woud van stichtingen en bv’s. De actiebereidheid van VTP-leden bleek al uit het onderzoek onder onze leden. Wellicht dat nu ook niet-leden zich hier massaal bij aansluiten. Onvrede bij meer dan 10.000 participanten, niet langer (alleen) over ATF/SATT, maar zeker nu ook over Floresteca, is niet lang meer te onderdrukken en eventuele wantoestanden kunnen niet lang meer onder de pet gehouden worden.

Als de kapopbrengsten niet naar ons toekomen, dan komen we ze wel halen!

Rapport waarin de gegevens van verwachtte kapopbrengsten zijn te vinden ( pag 7.) 

Tabel met uitleg over de wijze waarop Goodwood deze coderingen hanteerde

NIEUWS
  • Nieuwsbrief 6211 juli 2023

    Nieuwsbrief 62 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Zaak FSA tegen...

  • Nieuwsbrief 617 december 2022

    Nieuwsbrief 61 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Class Action in...

  • Nieuwsbrief 6016 augustus 2022

    Nieuwsbrief 60 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Class Action in...