Fiscale zaken


 

 

 

Er zijn veel raakvlakken met de fiscus. 

Onderstaand in groepen de betreffende onderwerpen.

 

Fiscale waarden.

(dd maart 2018)

Betreft de waardering voor 2017.

U heeft verschillende mogelijkheden om de fiscale waarde op te geven.

a)      Zoals ook eerder gebruikelijk vindt u hier de fiscale waarden voor de verschillende plantages berekend volgens de wijze zoals die volgens het VTP-bestuur bepaald kunnen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de werkelijke opbrengst bij de plantage Kumbaru 1995. Deze opbrengst zet de toon voor alle andere plantages, omdat dit de laatst bekende, echte waarde van een participatie aangeeft.

b)      Mocht u de waarden willen gebruiken zoals SATT die voor 2017 opgeeft dan dient u dit bij SATT op te vragen (zie www.tectonastichting.nl).

c)      Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om een eigen methode te hanteren. U dient er dan wel rekening mee te houden dat er een discussie met de belastingdienst kan volgen.

 

(dd maart 2017)

Betreft de waardering voor 2016.

U heeft verschillende mogelijkheden om de fiscale waarde op te geven.

a)      Zoals ook eerder gebruikelijk vindt u hier de fiscale waarden voor de verschillende plantages berekend op de wijze zoals deze in het verleden met de belastingdienst is overeengekomen.

b)      De waarden zoals SATT/ATF die voor 2016 opgeeft kunt u hier vinden. Het is echter aan te bevelen om de lagere waarden zoals bij a) te vinden zijn te gebruiken.  

c)      U kunt er ook voor kiezen om, gezien de onzekere situatie m.b.t. de belegging om een Pro memori (P.M.) waarde op te geven. De waarde wordt nu niet opgegeven, maar op een later tijdstip. Voor deze optie is hier een voorbeeldbrief te vinden op onze website onder Activiteiten/fiscale zaken. ( Denkt u er wel om het juiste fiscale jaar in te vullen?) De voorbeeldbrief dient u na de aangifte naar het regionale belastingkantoor te sturen. Let op, het is erg belangrijk dat de brief ontvangen wordt door de belastingdienst. Anders heeft u geen P.M. op uw aangifte ingevuld, maar € 0,-- 

d)     Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om een eigen methode te hanteren. U dient er dan wel rekening mee te houden dat er een discussie met de belastingdienst kan volgen. Ook betekent dit dat de belastingdienst zich niet meer hoeft te conformeren aan de overeenkomst.

(dd maart 2016)

Betreft de waardering voor 2015.
Zoals ook eerder gebruikelijk vindt U hier de fiscale waarden voor de verschillende plantages berekend op de wijze zoals deze in het verleden met de belastingdienst is overeengekomen.

Mocht u de waarden willen gebruiken zoals ATF die voor 2015 opgeeft dan kunt u die hier vinden.

(dd maart 2015 )

Net als voorgaande jaren, geven we hier aan welke mogelijkheden u heeft bij het invullen van de belastingaangifte. Omdat BAUM een omvormingsvoorstel heeft gedaan kan dit gezien worden als een potentiële koper en kunt u het daarmee gebruiken voor de aangifte. Het is voor ons op dit moment niet duidelijk of de belastingdienst dit accepteert.

U heeft de volgende opties:

a. De waarde die voortkomt uit de overeenkomst van de belastingdienst;
Volgens de berekeningsafspraak met de belastingdienst zijn de waarden zoals in deze bijlage weergegeven. 
In deze tabel vindt u ter vergelijking ook de waardes zoals ze door ATF zijn vastgesteld.
Op deze uitgebreide tabel vindt u ook nog enkele planatges die niet door ATF worden beheerd.

b. De fiscale waarde die ATF opgeeft;
ATF heeft voor 2014 de fiscale waarde de gegevens van Poyry rapport juli 2014 gebruikt.
U vindt ze hier.

c. Pro memori (P.M.). De waarde wordt nu niet opgegeven, maar op een later tijdstip.;
Voor deze optie is een instructie en voorbeeldbrief te vinden op onze website onder Activiteiten/fiscale zaken. Indien u de waarde P.M. in wilt vullen op uw aangifte, vindt u hier een instructie en voorbeeldbrief. De voorbeeldbrief dient u na de aangifte naar het regionale belastingkantoor sturen.
Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om een eigen methode te hanteren. U dient er dan wel rekening mee te houden dat er een discussie met de belastingdienst kan volgen. Ook betekent dit dat de belastingdienst zich niet meer hoeft te conformeren aan de overeenkomst.

d. De waarde die BAUM heeft opgegeven bij het omvormingsvoorstel. 
Aangezien dit voorstel in Dollars is, hebben we voor u dit omgerekend naar Euro’s. Daarbij hebben we de koers van 1-1-2014 gebruikt. Het overzicht per plantagejaar vindt u hier.

(d.d.maart 2014)

Hier vindt u een overzicht van de berekeningen en fiscale waarde voor belastingjaar 2013.
Deze waarde is op dezelfde manier vastgesteld als het vorige jaar n.a.v. de afspraak met de belastingdienst. Voor de voorgaande waarden, zie het bericht hieronder.

Disclaimer
De VTP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het toepassen van de betreffende fiscale tabellen. Uit de tabellen kan/mag niet de conclusie worden getrokken dat dit dé waarden zijn. De waarde voor dit soort beleggingen is pas achteraf vast te stellen.

 

(dd. 21-11-2013)

Hier vindt u een overzicht van de berekeningen en fiscale waarden van de verschillende plantages zoals deze met de belastingdienst in de loop van 2013 voor de jaren 2004 t/m 2012 zijn overeengekomen. Deze resultaten zijn bereikt dank zij de medewerking van een groot deel van de VTP leden. Inmiddels blijkt dat de belastingdienst deze gegevens al toepast bij het afhandelen van de openstaande / lopende bezwaren. 

Disclaimer:
De VTP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het toepassen van de betreffende fiscale tabellen. Uit de tabellen kan/mag niet de conclusie worden getrokken dat dit dé waarden zijn. De waarde voor dit soort beleggingen is pas achteraf vast te stellen.  

Wanneer u nog een lopend bezwaar heeft over de hoogte van de waardering of over de vrijstelling van dubbele belasting, dan vindt u op deze pagina drie voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken. Het gaat om de volgende situaties

1. U heeft nog een lopend bezwaar voor belastingjaar 2004 t/m 2008.In dat geval heeft u recht op vrijstelling van dubbele belasting. U vindt een voorbeeldbrief hier.

2. Uw bezwaar voor belastingjaar 2004 t/m 2008 is eerder niet toegekend.In dat geval geldt de overeenkomst niet voor u. De afspraken gelden namelijk alleen voor lopende bezwaren. Toch is er voor deze situatie een voorbeeldbrief gemaakt. Met deze brief kunt u vragen om alsnog in aanmerking te komen voor de vrijstelling van dubbele belasting.

3. U heeft nog een lopend bezwaar voor belastingjaar 2009 t/m 2012 over de waarde van de participatie.In dat geval kunt u met deze voorbeeldbrief en de waarderingstabel de nieuwe waarde doorgeven. Hierbij moet u nog wel de waarde invullen van de participatie. U vindt de juiste waarde in de volgende tabel . De waarde in de tabel is voor een gehele hectare. Mocht u een gedeelte van een hectare bezitten, dan dient u de waarde aan te passen aan het gedeelte. Heeft u bijvoorbeeld 0,2 hectares, dan dient u de waarde uit de tabel te vermenigvuldigen met 0,2.

4. U heeft een brief ontvangen van de belastingdienst over de waarde van de participatie in 2009 t/m 2012.In dat geval kunt u met behulp van de waarderingstabel nagaan of de waarde van de belastingdienst overeenkomt met de afspraken. Voor deze situatie is de volgende voorbeeldbrief gemaakt.

 

Wijziging Voorkoming van

dubbelebelasting

Memo van de fiscalist naar aanleiding van de uitspraak van het hof in Den Bosch

Uitspraak  Hof Den Bosch

Verzoek opgewekt vertrouwen

Heeft de belastingdienst uw verzoek om vrijstelling op dubbele belasting niet gehonoreerd en is dit in het verleden wel bewust toegekend door een inspecteur van de belastingdienst dan, kunt u een beroep doen op opgewekt vertrouwen. Het gaat er hierbij dus om dat na de voorlopige jaaropgave er correspondentie is geweest tussen u en de belastingdienst en dat daarna bij de definitieve opgave het verzoek om vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting is toegekend. Het is onvoldoende als in het verleden de jaaropgaven altijd zijn gehonoreerd, maar er geen correspondentie met een inspecteur heeft plaatsgevonden.

Voor een voorbeeldbrief klikt u hier.

Belasting enquête 2012.

De doormiddel van de enquête verzamelde gegevens gaven een duidelijk beeld van de werkwijze van de verschillende regionale belasting kantoren. Het rapport is inmiddels aangeboden aan de hoofdinspectie met als doel een uniforme en gunstige / reeele belastingheffing te bereiken.

Voor het rapport klikt u hier.
Tevens is er een mogelijkheid om gebruik te maken van een standaard bezwaarschrift. Verschillende uitvoeringen kunt u downloaden in Word  .docx format of PDF.
Brief indien u al eerder bezwaar hebt aangetekend maar (nog) geen reactie hebt gehad.
Word_docx    of    PDF
Brief indien U al eerder bezwaar hebt aangetekend en wel antwoord hebt gehad.
Word_docx    of    PDF
Brief wanneer een eerder ingediend bezwaar is afgewezen.
Word_docx    of    PDF
Brief wanneer u nog geen bezwaar hebt ingediend.
Word_docx    of    PDF

Opgave van de actuele waarde

Informatie betreffende de aangifte participaties en garantieproducten teak 2012 vindt u hier.
Indien u de waarde P.M. in wilt vullen op uw aangifte, vindt u hier een instructie en voorbeeldbrief.

Informatie betreffende de aangifte participaties en garantieproducten teak 2011 vindt u hier.

Informatie betreffende opgave fiscale waarde 2010 vindt u hier.

NIEUWS
  • Nieuwsbrief 6211 juli 2023

    Nieuwsbrief 62 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Zaak FSA tegen...

  • Nieuwsbrief 617 december 2022

    Nieuwsbrief 61 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Class Action in...

  • Nieuwsbrief 6016 augustus 2022

    Nieuwsbrief 60 is verzonden, met daarin de volgende onderwerpen: Class Action in...