VTP-ledenenquête 2016

 

 

 

 

 

 

Over onvrede en onmacht bij beleggers in duurzaam teakhout.

Het leek zo’n mooie kans om idealen voor een betere wereld te combineren met een solide financieel product: Aanbevolen door prominenten uit de politiek en het bedrijfsleven en door beleggings-adviseurs in groene producten, leek het kopen van participaties in teakbomen in Brazilië een mooi  spaarpotje op te leveren voor de toekomst, terwijl het aanliggende natuurreservaat en de plaatselijke bevolking zouden profiteren.

Hopelijk zijn in elk geval de laatste twee doelen in belangrijke mate behaald, want van een spaarpot is al lang geen sprake meer.

Tijdens de laatst gehouden ALV (april 2016) bleek dat er door de zeer teleurstellende ontwikkelingen bij veel participanten soms grote problemen zijn  ontstaan en men zeer veel vragen heeft.

Voor het bestuur een reden om een enquête te houden om beter inzicht te krijgen in de ontstane problemen en vragen die bij de leden leven en op basis van de enquêteresultaten gericht beleid te kunnen ontwikkelen.Met bovenstaande titel en motto is het rapport verschenen dat de resultaten en conclusies weergeeft van de enquête die in mei van dit jaar gehouden is onder alle VTP-leden. 

Toelichting en conclusies op basis van het rapport vindt u hier

Het volledige rapport van de enquête 2016 vindt u hier

NIEUWS
  • Nieuwsbrief 541 mei 2020

    Nieuwsbrief 54 is verzonden, met daarin een reactie van het VTP bestuur op de...

  • Nieuwsbrief 5326 maart 2020

    Nieuwsbrief 53 is verzonden, met daarin informatie over de volgende onderwerpen:...

  • Fiscale waarden 2019 van SATT10 maart 2020

    SATT heeft recent de fiscale waarden gepubliceerd voor 2019. Deze zijn gebaseerd...